DARMOWA DOSTAWA NA CAŁYM ŚWIECIE

WOOCS 2.1.4
Koszyk 0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Podczas procesu kupna i sprzedaży Sprzedajacy pobiera dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres i e-mail Klienta niezbednych w realizacji zamówienia.

Podczas przeglądania oferty sklepu, Sprzedajacy automatycznie otrzymuje protokół z komputera Klienta tj. adres IP oraz informacje o wykorzystywanej przeglądarce i systemie operacyjnym, które są wykorzystywane jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.

E-mail marketing: Za zgodą Klienta, Sprzedawca może wysłać wiadomości o ofercie sklepu, nowych produktach i innych aktualizacjach.

Marketing mailowy: za zgodą klienta drogą mailową wysyłane są informacje na temat Sklepu, nowych produktów i innych wydarzeń.

Pozyskiwanie zgody

W celu dokonania transakcji, niezbedne jest podanie danych osobowych oraz danych dotyczacych platnosci np. danych karty kredytowej, na które Klient automatycznie wyraża zgodę. Infomacje te są gromadzone i wykorzystywanie wylącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

Klient musi wyrazić dodatkowo zgodę na przetwarzanie i wykorzystaywanie danych osobowych przez Sprzedajacego do celow marketingowych.

Klient w każdej chwili może wycofać swoją zgodę do dalszego zbierania, wykorzystywania swoich danych w celach marketindowych. Może tego dokonać wysylając wiadomość na adres e-mailowy: contact@klarf.com

Ujawnienie danych osobowych

Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione tylko i wyłacznie w sytuacjach, gdy narusza on prawo lub działa niezgodnie z regulaminem sklepu.

COOKIES

Jakie pliki Cookies wykorzystujemy?

Poniżej lista plików cookie, wykorzystywanych w sklepie:

_session_id, unique token, sesyjne, pozwala serwisowi Trashki.pl na zapisanie informacji o Twojej sesji (linki wejściowe, strona startowa itd.)

_shopify_visit, wygasza po 30-tu minutach od ostatniej wizyty Pozwala policzyć ilość wizyt w serwisie

_shopify_uniq, wygasza każdego dnia o północy, pozwala policzyć ilość odwiedzin pojedynczego klienta w serwisie

cart, unique token, Zapisane przez dwa tygodnie, zapamiętuje zawartość Twojego koszyka

_secure_session_id, unique token, sesyjny,zapamiętuje informację o sesji podczas płatności w kasie

storefront_digest, unique token, nie wygasa, w przypadku zabezpieczenia sklepu hasłem, zapamiętuje czy dany użytkownik ma dostęp do sklepu (zalogował się wcześniej).

Osoby trzecie

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych użytkowników podmiotom spoza Grupy Unilever. Możemy jednak przekazać takie dane zaufanym stronom trzecim.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkowników spółkom, organizacjom lub osobom spoza Grupy Unilever, jeśli w naszej opinii ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zmiany polityki prywatności

Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. Zmiany i wyjaśnienia zostaną wprowadzone natychmiast po ich opublikowania na stronie Sklepu. Dodatkowo Klienci otrzymają informację o zmianach drogą mailową.

Pytania i informacje dodatkowe

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać dostęp, zmienić lub usunąć dane osobowe, zgłosić skargę lub po prostu uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt droga e-mailową : contact@klarf.com.